[Rozmiar: 74741 bajtów]

[Rozmiar: 7037 bajtów]

REGULAMIN SZKOŁY NADIRA ORIENT

1.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wcześniejsze dokonanie wpłaty według obowiązującego cennika.

2.

Wpłat na kolejny miesiąc dokonujemy na 4 (ostatnich) zajęciach miesiąca bieżącego. Jeśli Kursantka zakupi karnet na pierwszych zajęciach nowego okresu rozliczeniowego to karnet będzie droższy o 10zł, na drugich zajęciach o 20zł, na trzecich o 30zł. Istnieje także możliwość wpłaty zaliczki na 4 zajęciach bieżącego miesiąca, stanowiącej równowartość opłaty za pojedyncze zajęcia a na pierwszych zajęciach nowego miesiąca należy uiścić resztę kwoty (wówczas nie pobieramy dodatkowych 10zł). W przypadku, gdy Kursantka dołącza do grupy np. od trzecich zajęć to karnet jest wystawiany z wsteczną datą, czyli datą rozpoczęcia danego kursu i wcześniejsze zajęcia można sobie odrobić. Jeśli Kursantka jest nieobecna na zajęciach, na których dokonujemy wpłat, to można zrobić przelew. Istnieje możliwość wpłaty pieniążków za 3 miesiące z góry, wówczas Kursantka otrzymuje 15% rabatu. Prosimy również rodziców dzieci, które uczęszczają do naszej szkoły, by pilnowali terminów wpłat i nie przysyłali dziewczynek bez ważnego karnetu, gdyż dzieci nie będą mogły uczestniczyć w zajęciach.

3.

Jeśli kursantka uczęszcza na zajęcia dwóch lub więcej grup to na jedną z nich (na tańszą, w przypadku różnych cen za kursy) obowiązuje zniżka 30%, na każdą kolejną 50%, pod warunkiem okazania instruktorowi tego głównego, pełnopłatnego karnetu, ważnego na ten sam okres co pozostałe karnety.

4.

Zawsze należy mieć ze sobą karnet i okazać go instruktorce do podpisu przed rozpoczęciem zajęć. Karnet jest imienny i nie można go komukolwiek udostępniać, odstąpić itp. Kursantki, które wpłacają pieniążki za zajęcia na konto bankowe są proszone o przynoszenie dowodu wpłaty (jeśli dokonają wpłaty w dniu zajęć) lub wcześniejszy kontakt mailowy z informacją o wpłacie (jeżeli wpłata była zrobiona minimum na dzień przed terminem zajęć, można też przesłać mailowo dowód wpłaty) a następnie odebranie karnetu u instruktorki. Kursantki, które nie okażą karnetu będą mogły uczestniczyć w zajęciach po wpłacie kaucji, stanowiącej równowartość opłaty za pojedyncze zajęcia i jeśli przyniosą karnet na następne zajęcia do uzupełnienia, pieniążki będą zwrócone.

5.

Nie zwracamy pieniążków za zajęcia, na które Kursantka nie dotarła. Prosimy o punktualne przychodzenie na zajęcia. Nieobecności można odrabiać na innych grupach w terminie do 6 tygodni od daty wystawienia karnetu. Zatem karnety nie mają tzw. funkcji „open”, nie są ciągłe, nieobecność na jednych zajęciach nie przedłuża okresu ważności karnetu (każdy karnet jest wystawiony na 4 tygodnie, czyli 4 zajęcia). Możliwość odrabiania zajęć nie dotyczy karnetów zakupionych w serwisach zakupów grupowych Groupon, Gruper itp. które ważne są tylko przez okres zaznaczony na kuponie i w konkretnej grupie, na którą Kursantka dokonała rezerwacji, począwszy od daty rozpoczęcia kursu w danej grupie. W przypadku odwołania zajęć przez instruktora ( tylko i wyłącznie w sporadycznych, wyjątkowych przypadkach to następuje) to ważność karnetu jest przedłużona o tydzień. Szkoła zastrzega sobie prawo, że w wyjątkowych przypadkach zajęcia może poprowadzić inny instruktor, niż ten, do którego Kursantka zapisywała się na zajęcia. Gwarantujemy przy tym, że będzie to osoba w pełni kompetentna, wyszkolona i będzie realizowała ten sam program co instruktorka danej grupy, z należytą starannością i sumiennością. Gwarantujemy, że zajęć w naszej szkole nie poprowadzi nigdy ktoś przypadkowy, nieprzygotowany, kto nie odbył intensywnego szkolenia instruktorskiego i nie zaliczył stosownych egzaminów w naszej szkole. O wszelkich zmianach terminów, odwołaniu zajęć bądź zawieszeniu kursu poinformujemy wszystkich uczestników telefonicznie, mailowo lub osobiście. Prosimy Kursantki o wpisanie na listę na I zajęciach każdego kursu swojego aktualnego numeru telefonu komórkowego i poprawnego adresu mailowego. Szkoła nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane zajęcia, w przypadku ich odwołania przez instruktora, w wypadku, gdy Kursant nie zostawił namiarów na siebie, nie odczytał smsa bądź maila. Szkoła zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia kursu lub jego rozwiązania w razie zbyt małej liczby uczestniczek. W przypadku odwołania kursu Szkoła zwróci całą kwotę za niewykorzystane zajęcia.

6.

Prosimy każdorazowo o wcześniejsze informowanie instruktorki danej grupy o planowanej nieobecności na zajęciach. Jeśli kursantka rezygnuje całkowicie lub tymczasowo z kursu, bardzo prosimy o informację mailową, telefoniczną lub osobiście.

7.

Instruktor jest zobowiązany do poinformowania na pierwszych zajęciach kursu grupy początkującej o wpływie tańca brzucha na zdrowie i o ewentualnych przeciwwskazaniach, jednak ostateczną decyzję o uczestnictwie w kursie podejmuje Kursantka. Kursantka, która dołączy później do kursu grupy początkującej lub zaczyna kurs w szkole Nadira Orient od poziomów innych niż początkujący zobowiązana jest do doinformowania się we własnym zakresie (najlepiej u instruktora) czy ta forma ruchu jest dla niej wskazana a także do poinformowania instruktora o ewentualnych kontuzjach itp. Kursantka jest świadoma własnego stanu zdrowia oraz możliwości fizycznych i wykonuje dane ćwiczenia tylko na miarę swoich możliwości. Szkoła Nadira Orient nie odpowiada za kontuzje uczestniczek kursów.

8.

Panie, korzystające z kart Multi SportFitProfit, Fit Flex itd. zobowiązane są regularnie dokonywać wpisów w protokołach. Jeśli w danym tygodniu nie mogą uczestniczyć w zajęciach swojej grupy to można przyjść (po konsultacji z instruktorem) na inną grupę. Bardzo prosimy o regularne uczestnictwo w zajęciach. Na I zajęciach Kursantki zobowiązane są do wpłaty kaucji w wysokości 30zł, jeśli Kursantka nie pojawi się w danym tygodniu na zajęciach żadnej z grup, szkoła zatrzymuje kaucję, chyba, że Kursantka odrobi zaległe zajęcia w kolejnym tygodniu na dowolnej, równolegle odbywającej się grupie (po konsultacji z instruktorem) i dokona w ten sposób zaległych wpisów w następnym tygodniu (czyli np. w danym tygodniu będzie uczestniczyć normalnie w zajęciach swojej grupki plus grupki, na której odrabia zaległości). Zależy nam by klientki, korzystające z kart uczestniczyły w minimum 4 lekcjach w miesiącu. Przypominamy, że powyższe karty są imienne, nie można ich komukolwiek udostępniać.

9.

Wszystkie materiały tekstowe, scenariusze zajęć, zapisy choreografii strzeżone są prawami autorskimi! Obowiązuje absolutny zakaz udostępniania osobom, nie będącym uczestnikami kursów w szkole Nadira Orient, materiałów tekstowych, rozdawanych bądź wysyłanych drogą mailową przez instruktora, zapisów choreografii, muzyki do choreografii z zajęć a także filmowania zajęć, choreografii, robienia zdjęć bez zezwolenia instruktora. Istnieje absolutny zakaz publikowania zdjęć, filmów z udziałem instruktora, wypowiedzi instruktora. Choreografie z zajęć mogą być tańczone przez Kursantki publicznie tylko za zgodą instruktora lub za wyraźnym zaznaczeniem przed swoim występem kto jest autorem choreografii. Szkoła nie wyraża zgody na uczenie osób trzecich choreografii z naszych kursów.

10.

Materiały tekstowe, muzyka do choreografii będą wysyłane najdalej do tygodnia po zajęciach. Jeśli po upływie tygodnia Kursantka nie otrzyma materiałów (a chce je otrzymać) to zobowiązana jest niezwłocznie do skontaktowania się z instruktorem drogą mailową i zaznaczenia o które materiały chodzi. W późniejszych terminach materiały nie będą udostępniane. Instruktorka wysyła muzykę tylko i wyłącznie do danej choreografii. Nie nagrywamy płyt i nie wysyłamy innej muzyki. Można u nas zakupić płyty z wybranym repertuarem.

11.

Rekwizyty taneczne udostępniane są kursantkom tylko i wyłącznie na czas zajęć. Prosimy o uważne obchodzenie się z rekwizytami, o ich szanowanie i stosowanie się do poleceń instruktorki, w szczególności podczas zajęć z niebezpiecznymi rekwizytami jak miecze, świece itd. Istnieje możliwość wypożyczenia rekwizytów po uprzednim wpłaceniu kaucji, zgodnej z cennikiem za poszczególne rekwizyty. Jeśli rekwizyt wróci w określonym terminie w stanie nienaruszonym to zwracamy kaucję w wysokości 80% wpłaconej sumy, 20% stanowi opłata za wypożyczenie rekwizytu. W przypadku nie zwrócenia rekwizytu w określonym terminie zatrzymujemy całą kaucję. Stroje do występów również wypożyczamy za opłatą.

12.

Prosimy o nie przyprowadzanie na zajęcia „publiczności” w celu popatrzenia czy jakimkolwiek innym. Istnieje taka możliwość tylko za zgodą instruktorki i po wcześniejszym uiszczeniu opłaty w kwocie stanowiącej równowartość ceny pojedynczych zajęć lub po wpisaniu się osoby towarzyszącej do protokołu Multi Sportu lub FitProfitu.

13.

Szkoła Nadira Orient nie odpowiada za przedmioty pozostawione na terenie szkoły przez uczestniczki kursów.

14.

Powyższy regulamin obowiązuje od 22-09-2011 roku.

15.

Uczestnictwo w zajęciach oznacza akceptację powyższego regulaminu.

[Rozmiar: 52083 bajtów]

.