[Rozmiar: 74741 bajtów]

[Rozmiar: 7037 bajtów]

REGULAMIN SZKOŁY NADIRA ORIENT

REGULAMIN SZKOŁY NADIRA ORIENT 1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wcześniejsze dokonanie wpłaty według obowiązującego cennika.

2. Z dniem 01.09.2014 nie ma możliwość płacenia za pojedyncze zajęcia. Płatności za pojedyncze zajęcia przyjmujemy jedynie w jako zaliczkę (np. przy zapisach lub jako zaliczkę na kolejny karnet, jednak nie może to stanowić regularnego sposobu rozliczania się za zajęcia). Przypominamy o zachowaniu ciągłości karnetów. Karnet na kolejny miesiąc należy zakupić (bądź wpłacić zaliczkę w kwocie pojedynczych zajęć) na czwartych zajęciach z danego karnetu (w przypadku karnetów miesięcznych) lub na 12 zajęciach z karnetu 3-miesięcznego. Karnety zakupione tydzień po terminie będą droższe o 10%, 2 tygodnie po terminie o 20%, 3 tygodnie po terminie o 30%. Istnieje także możliwość wpłaty zaliczki na 4 zajęciach bieżącego miesiąca, stanowiącej równowartość opłaty za pojedyncze zajęcia a na pierwszych zajęciach nowego miesiąca należy uiścić resztę kwoty (wówczas nie pobieramy dodatkowych 10%). W przypadku, gdy Kursantka dołącza do grupy np. od trzecich zajęć to karnet jest wystawiany z wsteczną datą, czyli datą rozpoczęcia danego kursu i wcześniejsze zajęcia można sobie odrobić. Jeśli Kursantka jest nieobecna na zajęciach, na których dokonujemy wpłat, to można zrobić przelew. Istnieje możliwość wpłaty pieniążków za 3 miesiące z góry, wówczas Kursantka otrzymuje rabat (szczegóły w Cenniku). Prosimy również rodziców dzieci, które uczęszczają do naszej szkoły, by pilnowali terminów wpłat i nie przysyłali dziewczynek bez ważnego karnetu, gdyż dzieci nie będą mogły uczestniczyć w zajęciach.

3. Jeśli kursantka uczęszcza na zajęcia dwóch lub więcej grup otrzymuje zniżki (szczegóły w Cenniku). Zniżki z karnetów 3-miesięcznych oraz z karnetów na 2 i więcej kursów NIE SUMUJĄ SIĘ!

4. Zawsze należy mieć ze sobą karnet i okazać go instruktorce do podpisu przed rozpoczęciem zajęć. Karnet jest imienny i nie można go komukolwiek udostępniać, odstąpić itp. Kursantki, które wpłacają pieniążki za zajęcia na konto bankowe są proszone o przynoszenie dowodu wpłaty (jeśli dokonają wpłaty w dniu zajęć) lub wcześniejszy kontakt mailowy z informacją o wpłacie (jeżeli wpłata była zrobiona minimum na dzień przed terminem zajęć, można też przesłać mailowo dowód wpłaty) a następnie odebranie karnetu u instruktorki. Kursantki, które nie okażą karnetu będą mogły uczestniczyć w zajęciach po wpłacie kaucji, stanowiącej równowartość opłaty za pojedyncze zajęcia i jeśli przyniosą karnet na następne zajęcia do uzupełnienia, pieniążki będą zwrócone.

5. Nie zwracamy pieniążków za zajęcia, na które Kursantka nie dotarła. Prosimy o punktualne przychodzenie na zajęcia. UWAGA! Karnety wystawiane są na okres 4 tygodni i w tym czasie należy je wykorzystać. Nieobecności można odrabiać WYŁĄCZNIE na grupach równoległych O TEJ SAMEJ SPECJALIZACJI (jeśli takie w danej chwili funkcjonują czyli np. jeśli są 2 grupy Drum Solo to można odrobić na tej grupie Drum Solo, na którą nie uczęszczamy regularnie) lub na GRUPACH TAŃCA BRZUCHA NA POZIOMIE POCZĄTKUJĄCYM I ŚREDNIO ZAAWANSOWANYM, zajęcia SHAKIRA STYLE I BELLY ZUMBY można odrabiać WYŁĄCZNIE na grupach 60 minutowych lub na grupie POCZĄTKUJĄCEJ TAŃCA BRZUCHA (wówczas na jednej lekcji możemy odrobić 2 nieobecności) w terminie do 4 tygodni od daty wystawienia karnetu (czyli NIE na swojej grupie, nie możemy np. mając karnet na 4 lekcje przyjść na piątą lekcję swojej grupy, by odrobić zajęcia, w okresie ważności karnetu można, po wcześniejszej konsultacji z instruktorem, przyjść dodatkowo na zajęcia innej grupy, by odrobić nieobecność). Zatem karnety BIAŁE, KREMOWE I SREBRNE nie mają tzw. funkcji „open”, nie są ciągłe, nieobecność na jednych zajęciach nie przedłuża okresu ważności karnetu (każdy karnet jest wystawiony na 4 tygodnie, czyli 4 zajęcia). W przypadku odwołania zajęć przez instruktora ( tylko i wyłącznie w sporadycznych, wyjątkowych przypadkach to następuje) to ważność karnetu jest przedłużona o tydzień. Szkoła zastrzega sobie prawo, że w wyjątkowych przypadkach zajęcia może poprowadzić inny instruktor, niż ten, do którego Kursantka zapisywała się na zajęcia. Gwarantujemy przy tym, że będzie to osoba w pełni kompetentna, wyszkolona i będzie realizowała ten sam program co instruktorka danej grupy, z należytą starannością i sumiennością. Gwarantujemy, że zajęć w naszej szkole nie poprowadzi nigdy ktoś przypadkowy, nieprzygotowany, kto nie odbył intensywnego szkolenia instruktorskiego i nie zaliczył stosownych egzaminów w naszej szkole. O wszelkich zmianach terminów, odwołaniu zajęć bądź zawieszeniu kursu poinformujemy wszystkich uczestników telefonicznie, mailowo lub osobiście. Prosimy Kursantki o wpisanie na listę na I zajęciach każdego kursu swojego aktualnego numeru telefonu komórkowego i poprawnego adresu mailowego. Szkoła nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane zajęcia, w przypadku ich odwołania przez instruktora, w wypadku, gdy Kursant nie zostawił namiarów na siebie, nie odczytał smsa bądź maila. Szkoła zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia kursu lub jego rozwiązania w razie zbyt małej liczby uczestniczek. W przypadku odwołania kursu Szkoła zwróci całą kwotę za niewykorzystane zajęcia.

6. Prosimy każdorazowo o wcześniejsze informowanie instruktorki danej grupy o planowanej nieobecności na zajęciach NA MINIMUM 8 GODZIN PRZED PLANOWANĄ NIEOBECNOŚCIĄ. W przypadku braku takiej informacji, z należytym wyprzedzeniem, KURSANTKA TRACI MOŻLIWOŚĆ ODROBIENIA takiej lekcji. Jeśli kursantka rezygnuje całkowicie lub tymczasowo z kursu, bardzo prosimy o informację mailową, telefoniczną lub osobiście.

7. Instruktor jest zobowiązany do poinformowania na pierwszych zajęciach kursu grupy początkującej o wpływie tańca brzucha na zdrowie i o ewentualnych przeciwwskazaniach, jednak ostateczną decyzję o uczestnictwie w kursie podejmuje Kursantka. Kursantka, która dołączy później do kursu grupy początkującej lub zaczyna kurs w szkole Nadira Orient od poziomów innych niż początkujący zobowiązana jest do doinformowania się we własnym zakresie (najlepiej u instruktora) czy ta forma ruchu jest dla niej wskazana a także do poinformowania instruktora o ewentualnych kontuzjach itp. Kursantka jest świadoma własnego stanu zdrowia oraz możliwości fizycznych i wykonuje dane ćwiczenia tylko na miarę swoich możliwości. Szkoła Nadira Orient nie odpowiada za kontuzje uczestniczek kursów.

8. Panie, korzystające z kart FitProfit, Fit Flex itd. zobowiązane są regularnie dokonywać wpisów w protokołach. Jeśli w danym tygodniu nie mogą uczestniczyć w zajęciach swojej grupy to można przyjść (po konsultacji z instruktorem) na inną grupę. Bardzo prosimy o regularne uczestnictwo w zajęciach. Na I zajęciach Kursantki zobowiązane są do wpłaty kaucji w wysokości 30zł, jeśli Kursantka nie pojawi się w danym tygodniu na zajęciach żadnej z grup, szkoła zatrzymuje kaucję, chyba, że Kursantka odrobi zaległe zajęcia w kolejnym tygodniu na dowolnej, równolegle odbywającej się grupie (po konsultacji z instruktorem) i dokona w ten sposób zaległych wpisów w następnym tygodniu (czyli np. w danym tygodniu będzie uczestniczyć normalnie w zajęciach swojej grupki plus grupki, na której odrabia zaległości). Zależy nam by klientki, korzystające z kart uczestniczyły w minimum 4 lekcjach w miesiącu. Przypominamy, że powyższe karty są imienne, nie można ich komukolwiek udostępniać.

9. Od dnia 15.09.2015 istnieje możliwość nagrywania na telefon muzyki DO CHOREOGRAFII z zajęć, wyłącznie do własnego użytku, robienia notatek (nie wysyłamy żadnych plików). Istnieje możliwość zakupu płyty z muzyką do danej choreografii. Przypominamy, że opisy kursów, scenariusze zajęć, choreografii strzeżone są prawami autorskimi! Absolutnie zakazane jest kopiowanie opisów kursów i przedstawianie ich jako swoje własne czy wykorzystywanie w jakikolwiek sposób do promowania konkurencyjnej działalności. Obowiązuje absolutny zakaz udostępniania komukolwiek zapisów choreografii, muzyki do choreografii z zajęć a także filmowania zajęć, choreografii, robienia zdjęć bez zezwolenia instruktora. Istnieje absolutny zakaz publikowania zdjęć, filmów z udziałem instruktora, wypowiedzi instruktora. Choreografie z zajęć mogą być tańczone przez Kursantki publicznie TYLKO I WYŁĄCZNIE za pisemną zgodą instruktora i za wyraźnym zaznaczeniem przed swoim występem kto jest autorem choreografii. Szkoła nie wyraża zgody na uczenie osób trzecich choreografii z naszych kursów. Absolutnie niedopuszczalnie jest tańczenie podczas konkursów choreografii (również fragmentów choreografii) autorstwa instruktorek Nadira Orient bez uzyskania od nas PISEMNEJ zgody.

10. Rekwizyty taneczne udostępniane są kursantkom tylko i wyłącznie na czas zajęć. Prosimy o uważne obchodzenie się z rekwizytami, o ich szanowanie i stosowanie się do poleceń instruktorki, w szczególności podczas zajęć z niebezpiecznymi rekwizytami jak miecze, świece itd. Istnieje możliwość wypożyczenia rekwizytów po uprzednim wpłaceniu kaucji, zgodnej z cennikiem za poszczególne rekwizyty. Jeśli rekwizyt wróci w określonym terminie w stanie nienaruszonym to zwracamy kaucję w wysokości 80% wpłaconej sumy, 20% stanowi opłata za wypożyczenie rekwizytu. W przypadku nie zwrócenia rekwizytu w określonym terminie zatrzymujemy całą kaucję. Stroje do występów również wypożyczamy za opłatą.

11. Prosimy o nie przyprowadzanie na zajęcia „publiczności” w celu popatrzenia czy jakimkolwiek innym. Istnieje taka możliwość tylko za zgodą instruktorki i po wcześniejszym uiszczeniu opłaty w kwocie stanowiącej równowartość ceny pojedynczych zajęć .

12. Szkoła Nadira Orient nie odpowiada za przedmioty pozostawione na terenie szkoły przez uczestniczki kursów.

13. Powyższy regulamin obowiązuje od 15-09-2015 roku.

14. Uczestnictwo w zajęciach oznacza akceptację powyższego regulaminu.

[Rozmiar: 52083 bajtów]

.